Cente IPv6

まれに送信元が「0.0.0.0」のIPパケットを送信する現象について

・Cente TCP/IPv4 Ver.1.00 – Ver.1.35

・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver.1.00 – Ver.2.22

・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver.1.00 – Ver.2.22

・Cente IPv6 Ver.1.00 – Ver.1.45

・Cente IPv6 SNMPv2 Ver.1.00 – Ver.2.22

・Cente IPv6 SNMPv3 Ver.1.00 – Ver.2.22

 

TCP切断API実行後、一定時間内にデータ受信があった場合の意図しないメモリ書き込みについて

・Cente TCP/IPv4 Ver.1.00 – Ver.1.35

・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver.1.00 – Ver.2.22

・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver.1.00 – Ver.2.22

・Cente IPv6 Ver.1.00 – Ver.1.45

・Cente IPv6 SNMPv2 Ver.1.00 – Ver.2.22

・Cente IPv6 SNMPv3 Ver.1.00 – Ver.2.22

FTPdで、制御ポート受信タイムアウト時間が定義と異なる場合がある

・Cente TCP/IPv4 Ver.1.00 – Ver.1.35
・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver1.00 – Ver2.22
・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver1.00 – Ver2.22
・Cente IPv6 Ver1.00 – Ver1.45
・Cente IPv6 SNMPv2 Ver1.00 – Ver2.22
・Cente IPv6 SNMPv3 Ver1.00 – Ver2.22
 

FTPdで、カレントディレクトリのパス文字列が長い場合、1つ上のディレクトリに移動できないことがある

・Cente TCP/IPv4 Ver.1.00 – Ver.1.35
・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver1.00 – Ver2.22
・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver1.00 – Ver2.22
・Cente IPv6 Ver1.00 – Ver1.45
・Cente IPv6 SNMPv2 Ver1.00 – Ver2.22
・Cente IPv6 SNMPv3 Ver1.00 – Ver2.22

 

TCPソケットのBIND動作において、他ソケットの状態を変えてしまうこ とがある現象について

・Cente TCP/IPv4 Ver.1.20 – Ver.1.35

・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver2.00 – Ver2.22

・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver2.00 – Ver2.22

・Cente IPv6 Ver1.20 – Ver1.45

・Cente IPv6 SNMPv2 Ver2.00 – Ver2.22

・Cente IPv6 SNMPv3 Ver2.00 – Ver2.22

 

FTPdで、短時間に着信・切断を繰り返すと、それ以降着信できなくなることがある現象について

・Cente TCP/IPv4 Ver.1.00 – Ver.1.34

・Cente TCP/IPv4 SNMPv2 Ver1.00 – Ver2.21

・Cente TCP/IPv4 SNMPv3 Ver1.00 – Ver2.21

・Cente IPv6 Ver1.00 – Ver1.44

・Cente IPv6 SNMPv2 Ver1.00 – Ver2.21

・Cente IPv6 SNMPv3 Ver1.00 – Ver2.21

Page 1 of 7

Social Media